Voorwoord voorzitter

Voorwoord voorzitter

 

De grote vakantie staat weer voor de deur en dit betekent dat voor velen van ons we een tijdje familieleden of vrienden moeten missen. Mijn vader gunde ons allemaal onze vakantie maar hij was nog blijer als we weer allemaal thuis waren! Ook in de vakantie blijven we activiteiten organiseren waar u aan kunt meedoen. Zo hebben we het Doezomer-terras bij Q-bras, waarover meer in dit nummer. Er zijn twee extra kien-bijeenkomsten op 7 juli en 4 augustus. In samenwerking met de PVGE is er ook vrijdag 22 juli midgetgolfen en op 26 augustus is er Jeu de Boules. Voor meer informatie ziet onze website www.kbobest.nl of de informatie in Prikbord.

Een tijdje geleden kreeg ik een e-mail van pastoor Brouwers. Hij wilde graag gebruik maken van het vaandel van de KBO tijdens de processie die inmiddels heeft plaatsgevonden. We hebben even moeten zoeken maar inderdaad, KBO Best heeft een prachtig vaandel dat we hebben gekregen toen we 60 jaar bestonden. Dit vaandel mag gezien worden en we zullen dit eens wat vaker gaan gebruiken bij activiteiten van KBO Best.

Ik heb u al eens eerder verteld dat we blij zijn met alle vrijwilligers die er voor zorgen dat we als KBO Best een bloeiende vereniging zijn. Om namens alle leden onze waardering te tonen staan we daar begin juli bij stil. De vrijwilligers die het betreft hebben al een schriftelijke uitnodiging ontvangen. Echter het kan zo maar gebeuren dat we iemand hebben gemist. Als dit zo is, laat dit dan even weten zodat we het kunnen rechtzetten.

Als u deze prikbord leest heeft de gemeente Best een nieuw college. Vooral voor het ouderenbeleid is het belangrijk dat we zo snel mogelijk kennis gaan maken met de wethouders die daarover gaan. Ik denk dan vooral aan het sociale domein maar natuurlijk ook aan woningbouw voor senioren. In een van de volgende Prikborden kom ik daar graag op terug.

We hebben helaas moeten besluiten om de kaartclub van dinsdagmiddag in het Trefpunt na 15 jaar te moeten beëindigen. De opkomst was zodanig laag dat doorgaan niet meer zinvol was. De bijeenkomst op donderdagmiddag was al eerder gestopt. De spelletjesmiddag op woensdagmiddag blijft gewoon nog doorgaan onder leiding van Jo de Bresser.

Namens het bestuur wens ik u een fijne vakantie.

Paul Gondrie, voorzitter KBO Best

kbobest logo