Wijzigingen aanvraag energietoeslag

Wijzigingen aanvraag energietoeslag

​Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 een energietoeslag ontvangen van maximaal 1.300, - euro. Met dit extra geld kunnen zij een deel van de energiekosten betalen. Met Prinsjesdag horen we of dit ook voor 2023 gaat gelden.

Verhoging energietoeslag
​Op 18 augustus 2022 heeft de gemeente besloten om de toeslag te verhogen van 800 naar 1.300 euro per huishouden. Heeft u het bedrag van 800 euro al ontvangen? Dan hoeft u niets te doen. Wij maken automa-tisch 500 euro aan u over. U ontvangt dit bedrag vóór 1 oktober 2022.

Aanvraagtermijn​
U kunt de energietoeslag nu aanvragen tot uiterlijk 30 april 2023.

Inkomensgrens voor deelname
​Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd is dit voor een alleenstaande 1.397,27 en voor gehuwden 1.892,21 euro.

Aanvullende voorwaarden
​• Eén energietoeslag per adres
• Een bedrag van 1.300 euro
• Toeslagen en vermogen tellen niet mee
• U verblijft niet in een instelling (Bijvoorbeeld een verpleeghuis)

Voor meer informatie​
Uw cliëntondersteuners:
​Ben de Klerk 06-26973203.
Arida Verburg 06-40477162.
Annelies Berende 06-36514118.

kbobest logo