Voorstelling "Leven met oma"

Voorstelling "Leven met oma"

​Oudere mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dat is de insteek van de regering en in de meeste ge-vallen ook van de ouderen zelf. Er zijn immers​geen bejaardenhuizen meer en andere moge-lijkheden zijn heel vaak beperkt voor deze doelgroep.

Vorige keer kon u lezen, dat de zoons en dochter weinig zin hebben om ‘oma’ Josefa van den Buiten in huis te nemen. Allerlei uitvluchten worden bedacht en er zit niets anders op dan een bejaardenhuis. Maar om te beginnen zijn die duur (wie gaat dat betalen?) en je komt sowieso op een wachtlijst. De oplossing is nog niet in zicht. Totdat één van de kleindochters een brief vindt van de bank; oma is helemaal niet arm, ​neen, oma heeft zelfs veel geld op de bank staan. De familie slaat om als een blad aan de boom en ze vechten om oma, wie haar in huis ‘mag’ nemen.
Als u het hele verhaal wilt meemaken, kunt u nu gaan reserveren op de site van het Tejaterke: www.tejaterke.nl . De kaarten kosten €10,00 inclusief koffie of thee voorafgaand aan de voorstelling.

Voorstellingen zijn in ’t Tejaterke op:
donderdag 2 maart om 14.00 uur,
vrijdag 3 maart om 20.00 uur,
zaterdag 4 maart in 20.00 uur en
zondag 5 maart om 20.00 uur.
Voor slechthorenden, moeilijk traplopende mensen en mensen in een rolstoel zijn de eerste twee rijen gereserveerd.

Deze kunnen hun kaartjes bestellen bij Walter Carels tel. 06-13102702 of bij Theo Dankers tel. 0499-310914

groep toneel Def

Deze cast gaat voor u spelen in maart

kbobest logo