Voorwoord voorzitter

Voorwoord voorzitter

Onlangs vroeg iemand mij wat mijn wensen waren voor 2023. Ik hoefde daar niet zo lang over na te denken: een goede gezondheid, beëindiging van de oorlog in Oekraïne en veel verenigingsactiviteiten waar mensen plezier aan beleven. Als we dit met elkaar kunnen realiseren, denk ik dat we een goed jaar gaan krijgen.

Een goede gezondheid is niet iedereen gegeven, maar we kunnen elkaar wel helpen om er extra aandacht aan te besteden. Gezond eten, meer bewegen en sporten, minder of zelfs niet meer roken en dit jaar bijvoorbeeld deelnemen aan de KBO vitaliteitsdag op 14 juni waarin je een soort apk-keuring krijgt en je na afloop weet hoe je er qua gezondheid voorstaat. Mensen kunnen ook deelnemen aan de actie ‘veertig dagen zonder alcohol’ die op Aswoensdag ingaat. Blijkt prima te zijn voor je lever die dan denkt dat hij op vakantie is! Het tweede is wat moeilijker. Beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Hier spelen veel zaken een rol waar wij zelf geen of bijna geen invloed op hebben. Je hoopt dat het gezonde verstand en diplomatie hier ons bij gaan helpen. Het laatste punt, verenigingsactiviteiten, is iets waar we wel invloed op hebben. KBO is een vereniging die aan de weg timmert en we hopen dat nog meer mensen dan vorig jaar zich aansluiten bij onze clubjes of inschrijven voor excursies en meerdaagse reizen. Ook de opkomst bij onze festiviteiten was vorig jaar gelukkig erg hoog en we denken dat dit komt doordat het terugdringen van het coronavirus hier een bijdrage aan heeft geleverd.

We zijn het nieuwe jaar begonnen met een nieuwe penningmeester, Nettie Hoovers, die zich in het Prikbord aan u voorstelt. We zien uit naar het carnavalsontbijt in februari en zijn benieuwd of de dansmiddag in Prinsenhof iedere woensdagmiddag aanslaat. Onze algemene ledenvergadering staat gepland op donderdagmiddag 20 april zodat u daar ook alvast rekening mee kunt houden. En we kijken nog even veel verder vooruit: het volgende Promsconcert staat geagendeerd op 16 december 2023.

U ziet dat we als bestuur met onze zusterorganisatie PVGE en de seniorenraad ruim vooruit plannen om u van dienst te kunnen zijn. Het is dan jammer om onlangs te moeten lezen dat de PVGE vereniging Geldrop-Mierlo & Heeze-Leende per 1 januari niet meer bestaat. Een vereniging van circa 850 leden die ineens ophoudt te bestaan.
De kop in het Eindhovens Dagblad gaf aan dat er genoeg leden zijn om mee te doen aan activiteiten maar zitting nemen in het bestuur willen ze niet. Het bestuur heeft de conclusie getrokken dat ze de continuïteit niet meer konden waarborgen. Als voorzitter van de KBO Best ben ik blij met mijn bestuursleden en de vele vrijwilligers die ervoor zorgen dat wij dit probleem gelukkig (nog) niet hebben.

Paul Gondrie, voorzitter KBO Best

kbobest logo