Voorwoord voorzitter

Als u het Prikbord leest van november 2023 voorbladprikbordnovember2023hebben we het herfstfeest al weer achter de rug. Helaas hebben we mensen moeten teleurstellen omdat de 150 kaarten binnen een half uur waren uitverkocht. Gelukkig heeft men hier begrip voor, maar toch is het jammer als je mensen moet teleurstellen.

Op 24 november organiseren we in het Prinsenhof een stamppottendiner van 17.00 tot 19.00 uur. Dit vindt plaats in de kleine zaal, dus zijn er tachtig plaatsen beschikbaar. De kaartverkoop is op donderdag 16 november van 13.00 tot 14.00 uur, maar ook hier geldt weer: op is op. Over ons kerstfeest, dat op 14 december wordt gehouden, leest u de volgende keer meer in het Prikbord.

We naderen ook het einde van het jaar weer en bij het Prikbord van 18 december treft u een bon aan waarmee u een traktatie voor de feestdagen kunt ophalen.

De werkgroep ‘KBO-Best 65 jaar’ is druk bezig met de voorbereidingen. Gedurende het hele jaar 2024 zullen we hier aandacht aan gaan besteden. Er moet nog veel worden georganiseerd, maar de werkgroep is enthousiast. We hopen u zo snel mogelijk meer te kunnen vertellen.

​De lezing over digitale fraude op 26 september was goed bezocht. Er werden goede tips gegeven, vooral de praktijkvoorbeelden die men zelf aandroeg. De totale presentatie had wat mij betreft wat vlotter gemogen. Gelukkig was de inleider het daar zelf ook mee eens.

Onze nieuwe penningmeester heeft haar eerste begroting (die voor 2024) ingediend bij de gemeente Best. Deze maand vindt er ook een kennismakingsgesprek plaats met de ambtenaren die belast zijn met de afhandeling hiervan. Het is fijn als je elkaar van gezicht kent en je het in deze tijd niet alleen maar digitaal wilt afhandelen.

Komende maand is belangrijk voor de gemeente Best. De Rekenkamer Best heeft een onderzoek uitgevoerd naar de vergrijzingsopgave in Best. Met het onderzoek wordt beoogd de raad inzicht te geven in het beleid van de gemeente Best m.b.t. de vergrijzing, de wijze waarop daar uitvoering aan wordt gegeven en de gehanteer-de rolverdeling hierbij. Daarnaast zijn de resultaten van het beleid, de rollen van de betrokken spelers en mogelijke verbeteringen in beleid en uitvoering opgenomen in het rapport. Ik denk dat de raad hierover nog een pittige discussie zal gaan voeren, want één ding is duidelijk uit het rapport: Best moet op het gebied van ouderenzorg nog een tandje bij zetten.​
​​​​​
Paul Gondrie, voorzitter KBO Best

kbobest logo