Jaarvergadering KBO Best van 14 april 2021

Beste KBO-leden,

hieronder vindt u de stukken die gebruikt zijn bij de algemene ledenvergadering. 
Deze vergadering is digitaal gehouden via Zoom.

Namens het bestuur,
Paul Gondrie voorzitter

Agendastukken

kbobest logo